Цөлжилт, газрын доройтол дэлхийн нийт 100 гаруй улс орны нутаг дэвсгэрт илрэлээ олж 1 тэрбум хүний амьдрал ахуйд нөлөөлж байна.

Дэлгэрэнгүй

Жил бүр 12 сая га хөдөө аж ахуйн газар ганд нэрвэгдэн доройтож байна.

Дэлгэрэнгүй

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Цөлжилттэй Тэмцэх Конвенциоос гаргасан дүн мэдээгээр дэлхийн хэмжээнд бүтээмжит талбайн 25% нь аль хэдийнээ доройтсон бөгөөд үүнээс үүдэх эдийн засгийн алдагдал нь жилд 40 тэрбум ам доллартай тэнцэж байна.

Дэлгэрэнгүй

Монгол орны хувьд газрын доройтолд өртөөд байгаа газрын хэмжээ 2015 оны байдлаар 76.9 хувьтай тэнцэж байгаа бөгөөд үүнээс бүтээмжит буюу хөдөө аж ахуй болон үйлдвэрлэлд ашиглагдахуйц талбай 70 орчим хувь байна.

Дэлгэрэнгүй

Жил бүр хүний шууд нөлөөн дор 12 сая га газар буюу Их Британийн нийт нутаг дэвсгэрийн тэн хагастай тэнцэх газар нутаг шинээр доройтож байна.

Дэлгэрэнгүй

Газрын тогтвортой менежментийг нэвтрүүлэх замаар газрын доройтлыг бууруулснаар 1.4 их наяд доллартай тэнцэхүйц ашгийг бий болгож болно.

Дэлгэрэнгүй

Газрын доройтлын хамгийн түгээмэл хэлбэр нь ус, салхины элэгдэл, эвдрэл, тэдгээрээс улбаалах хөрсний хими болон физик доройтол болно

Дэлгэрэнгүй

Мэдээ, мэдээлэл

Амьдрал Тэтгэгч Газар шагнал

Амьдрал Тэтгэгч Газар шагнал

Амьдрал Тэтгэгч Газар шагнал нь газрын доройтлыг тэглэх үйлсэд оруулсан хувь нэмэрийг үнэлж олгогддог шагнал юм.

Газрын зүй бус ашиглалт улс орнуудын ДНБ-ний 9 хувьтай тэнцэх алдагдал  авчирч байна

Газрын зүй бус ашиглалт улс орнуудын ДНБ-ний 9 хувьтай тэнцэх алдагдал авчирч байна

НҮБ-ын Цөлжилттэй тэмцэх конвенциос гаргасан сүүлийн үнэлгээнээс 2050 он гэхэд дэлхийн эдийн засаг 23 их наяд америк доллартай тэнцэх алдагдал зөвхөн газрын доройтлын улмаас хүлээх болно гэж сануулж байна. Харин энэ түгшүүрт тоог бууруулах, газрын доройтлыг өнөөдрөөс эхлэн бууруулах арга хэмжээ авахад 4.6 их наяд доллартой тэнцэх бөгөөд энэ нь ирээдүйд хүлээх алдагдалтай харьцуулахад багахан хэсэг юм.

2018 оны Стогольмын Усны Шагналын эзэд тодорлоо

2018 оны Стогольмын Усны Шагналын эзэд тодорлоо

Профессор Брюс Риттманн, Марк ван Луусдрехт нар ус ба бохир ус цэвэршүүлэх технологид хувьсал хийсэн гэж Стогольмын Усны Шагналын 2018 оны эзэд боллоо. 

2017 ОН: үйл явдлын товчоон

2017 ОН: үйл явдлын товчоон

Цөлжилттэй тэмцэх бодлого, арга хэмжээнд шинэчлэл авчирсан жил боллоо.


Цөлжилт, газрын доройтлын мэдээллийн сан

. Энд дарж нэвтрэнэ үү