Цөлжилт, газрын доройтол дэлхийн нийт 100 гаруй улс орны нутаг дэвсгэрт илрэлээ олж 1 тэрбум хүний амьдрал ахуйд нөлөөлж байна.

Дэлгэрэнгүй

Жил бүр 12 сая га хөдөө аж ахуйн газар ганд нэрвэгдэн доройтож байна.

Дэлгэрэнгүй

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Цөлжилттэй Тэмцэх Конвенциоос гаргасан дүн мэдээгээр дэлхийн хэмжээнд бүтээмжит талбайн 25% нь аль хэдийнээ доройтсон бөгөөд үүнээс үүдэх эдийн засгийн алдагдал нь жилд 40 тэрбум ам доллартай тэнцэж байна.

Дэлгэрэнгүй

Монгол орны хувьд газрын доройтолд өртөөд байгаа газрын хэмжээ 2015 оны байдлаар 76.9 хувьтай тэнцэж байгаа бөгөөд үүнээс бүтээмжит буюу хөдөө аж ахуй болон үйлдвэрлэлд ашиглагдахуйц талбай 70 орчим хувь байна.

Дэлгэрэнгүй

Жил бүр хүний шууд нөлөөн дор 12 сая га газар буюу Их Британийн нийт нутаг дэвсгэрийн тэн хагастай тэнцэх газар нутаг шинээр доройтож байна.

Дэлгэрэнгүй

Газрын тогтвортой менежментийг нэвтрүүлэх замаар газрын доройтлыг бууруулснаар 1.4 их наяд доллартай тэнцэхүйц ашгийг бий болгож болно.

Дэлгэрэнгүй

Газрын доройтлын хамгийн түгээмэл хэлбэр нь ус, салхины элэгдэл, эвдрэл, тэдгээрээс улбаалах хөрсний хими болон физик доройтол болно

Дэлгэрэнгүй

Мэдээ, мэдээлэл

 СУРАГЧДЫН ДУНД ЭССЭ БИЧЛЭГИЙН ОЛОН УЛСЫН УРАЛДААН ЗАРЛАГДАЖ БАЙНА

СУРАГЧДЫН ДУНД ЭССЭ БИЧЛЭГИЙН ОЛОН УЛСЫН УРАЛДААН ЗАРЛАГДАЖ БАЙНА

Тогтвортой хөгжлийн 15 дугаар зорилтод хүрэхэд хүүхэд, залуучууд чухал үүрэгтэй сэдэв дор олон улсын сурагчдын дунд эссэ бичлэгийн уралдаан зарлагдаж байна

"Доройтсон газраас ногоон ландшафт хүртэл" Ирээдүйн Бодлого 2017 шагналтнууд

Ирээдүйн бодлого шагнал энэ жил газрын доройтлын асуудлыг цохон тэмдэглэв.

Дэлхийн зөгийн өдөр тохиож байна

Дэлхийн зөгийн өдөр тохиож байна

НҮБ 2017 оны 12 сарын 20-ны Ерөнхий Ассамблейн хуралдаанаар Дэлхийн Зөгийн өдрийг онцгой өдөр хэмээн тодорхойлжээ.


Цөлжилт, газрын доройтлын мэдээллийн сан

. Энд дарж нэвтрэнэ үү