Цөлжилт, газрын доройтол дэлхийн нийт 100 гаруй улс орны нутаг дэвсгэрт илрэлээ олж 1 тэрбум хүний амьдрал ахуйд нөлөөлж байна.

Дэлгэрэнгүй

Жил бүр 12 сая га хөдөө аж ахуйн газар ганд нэрвэгдэн доройтож байна.

Дэлгэрэнгүй

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Цөлжилттэй Тэмцэх Конвенциоос гаргасан дүн мэдээгээр дэлхийн хэмжээнд бүтээмжит талбайн 25% нь аль хэдийнээ доройтсон бөгөөд үүнээс үүдэх эдийн засгийн алдагдал нь жилд 40 тэрбум ам доллартай тэнцэж байна.

Дэлгэрэнгүй

Монгол орны хувьд газрын доройтолд өртөөд байгаа газрын хэмжээ 2015 оны байдлаар 76.9 хувьтай тэнцэж байгаа бөгөөд үүнээс бүтээмжит буюу хөдөө аж ахуй болон үйлдвэрлэлд ашиглагдахуйц талбай 70 орчим хувь байна.

Дэлгэрэнгүй

Жил бүр хүний шууд нөлөөн дор 12 сая га газар буюу Их Британийн нийт нутаг дэвсгэрийн тэн хагастай тэнцэх газар нутаг шинээр доройтож байна.

Дэлгэрэнгүй

Газрын тогтвортой менежментийг нэвтрүүлэх замаар газрын доройтлыг бууруулснаар 1.4 их наяд доллартай тэнцэхүйц ашгийг бий болгож болно.

Дэлгэрэнгүй

Газрын доройтлын хамгийн түгээмэл хэлбэр нь ус, салхины элэгдэл, эвдрэл, тэдгээрээс улбаалах хөрсний хими болон физик доройтол болно

Дэлгэрэнгүй

Мэдээ, мэдээлэл

 СУРАГЧДЫН ДУНД ЭССЭ БИЧЛЭГИЙН ОЛОН УЛСЫН УРАЛДААН ЗАРЛАГДАЖ БАЙНА

СУРАГЧДЫН ДУНД ЭССЭ БИЧЛЭГИЙН ОЛОН УЛСЫН УРАЛДААН ЗАРЛАГДАЖ БАЙНА

Тогтвортой хөгжлийн 15 дугаар зорилтод хүрэхэд хүүхэд, залуучууд чухал үүрэгтэй сэдэв дор олон улсын сурагчдын дунд эссэ бичлэгийн уралдаан зарлагдаж байна

Газрын зүй бус ашиглалт улс орнуудын ДНБ-ний 9 хувьтай тэнцэх алдагдал  авчирч байна

Газрын зүй бус ашиглалт улс орнуудын ДНБ-ний 9 хувьтай тэнцэх алдагдал авчирч байна

НҮБ-ын Цөлжилттэй тэмцэх конвенциос гаргасан сүүлийн үнэлгээнээс 2050 он гэхэд дэлхийн эдийн засаг 23 их наяд америк доллартай тэнцэх алдагдал зөвхөн газрын доройтлын улмаас хүлээх болно гэж сануулж байна. Харин энэ түгшүүрт тоог бууруулах, газрын доройтлыг өнөөдрөөс эхлэн бууруулах арга хэмжээ авахад 4.6 их наяд доллартой тэнцэх бөгөөд энэ нь ирээдүйд хүлээх алдагдалтай харьцуулахад багахан хэсэг юм.

2018 фото зургийн уралдаан

2018 фото зургийн уралдаан

НҮБ-ын Цөлжилттэй тэмцэх конвенцийн дэргэдэх Чадавхийн бэхжүүлэх сүлжээ (CBM) байгууллагаас та бүхний дунд 2018 фото зургийн уралдааныг зарлаж байгаадаа баяртай байна.

Олон улсын оюутны тэмцээн

Олон улсын оюутны тэмцээн

2019 оны Олон улсын ойн өдрийг “Ой ба боловсрол” сэдэв дор тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаатай холбоотойгоор 15-25 насны олон улсын оюутан залуусын дунд ой модны ач холбогдлыг бусдад таниулсан богино видео бүтээх уралдааныг зарлаж байна.


Цөлжилт, газрын доройтлын мэдээллийн сан

. Энд дарж нэвтрэнэ үү