Цөлжилт, газрын доройтол дэлхийн нийт 100 гаруй улс орны нутаг дэвсгэрт илрэлээ олж 1 тэрбум хүний амьдрал ахуйд нөлөөлж байна.

Дэлгэрэнгүй

Жил бүр 12 сая га хөдөө аж ахуйн газар ганд нэрвэгдэн доройтож байна.

Дэлгэрэнгүй

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Цөлжилттэй Тэмцэх Конвенциоос гаргасан дүн мэдээгээр дэлхийн хэмжээнд бүтээмжит талбайн 25% нь аль хэдийнээ доройтсон бөгөөд үүнээс үүдэх эдийн засгийн алдагдал нь жилд 40 тэрбум ам доллартай тэнцэж байна.

Дэлгэрэнгүй

Монгол орны хувьд газрын доройтолд өртөөд байгаа газрын хэмжээ 2015 оны байдлаар 76.9 хувьтай тэнцэж байгаа бөгөөд үүнээс бүтээмжит буюу хөдөө аж ахуй болон үйлдвэрлэлд ашиглагдахуйц талбай 70 орчим хувь байна.

Дэлгэрэнгүй

Жил бүр хүний шууд нөлөөн дор 12 сая га газар буюу Их Британийн нийт нутаг дэвсгэрийн тэн хагастай тэнцэх газар нутаг шинээр доройтож байна.

Дэлгэрэнгүй

Газрын тогтвортой менежментийг нэвтрүүлэх замаар газрын доройтлыг бууруулснаар 1.4 их наяд доллартай тэнцэхүйц ашгийг бий болгож болно.

Дэлгэрэнгүй

Газрын доройтлын хамгийн түгээмэл хэлбэр нь ус, салхины элэгдэл, эвдрэл, тэдгээрээс улбаалах хөрсний хими болон физик доройтол болно

Дэлгэрэнгүй

Мэдээ, мэдээлэл

2018 оны Стогольмын Усны Шагналын эзэд тодорлоо

2018 оны Стогольмын Усны Шагналын эзэд тодорлоо

Профессор Брюс Риттманн, Марк ван Луусдрехт нар ус ба бохир ус цэвэршүүлэх технологид хувьсал хийсэн гэж Стогольмын Усны Шагналын 2018 оны эзэд боллоо. 

2018 фото зургийн уралдаан

2018 фото зургийн уралдаан

НҮБ-ын Цөлжилттэй тэмцэх конвенцийн дэргэдэх Чадавхийн бэхжүүлэх сүлжээ (CBM) байгууллагаас та бүхний дунд 2018 фото зургийн уралдааныг зарлаж байгаадаа баяртай байна.

2018-2028 оныг Дэлхийн Ус Хамгаалах арван жилээр тунхаглалаа

2018-2028 оныг Дэлхийн Ус Хамгаалах арван жилээр тунхаглалаа

2018 оны 3 сарын 22-нд Дэлхийн Усны өдрөөр НҮБ Тогтвортой Хөгжлийн төлөө усыг хамгаалах 10 жилийг зарлалаа

Дэлхийн зөгийн өдөр тохиож байна

Дэлхийн зөгийн өдөр тохиож байна

НҮБ 2017 оны 12 сарын 20-ны Ерөнхий Ассамблейн хуралдаанаар Дэлхийн Зөгийн өдрийг онцгой өдөр хэмээн тодорхойлжээ.


Цөлжилт, газрын доройтлын мэдээллийн сан

. Энд дарж нэвтрэнэ үү